Bruno Baietto:
A Bread,
is a Bread,
is a Bread

Nizozemský výtvarník uruguayského původu vytvořil originální kolekci váz z chlebových forem. Tímto projektem Bruno Baietto zkoumal možnosti a omezenosti designu jako nástroje ke kritice ideologií. Chléb je totiž cena práce, je známkou třídní příslušnosti, je zrcadlem politiky, je náboženskou symbolikou, a pro Bruna je i rodinnou historií.

Kolekce váz „A Bread, is a Bread, is a Bread“ – v překladu „Chléb, je chléb, je chléb“.

Skláři obvykle při výrobě používají formy dřevěné či kovové, díky čemuž jsou výsledné produkty stejné. Bruno však použitím chlebových forem získává každý kus ve zcela originální podobě.

Sklo foukané do chleba alegorizuje, jak jsou dnes vnímány hodnoty. 

Bruno Baietto, původem z Montevidea v Uruguayi, je umělec a designér působící v Nizozemsku.

Svým dílem zkoumá ideologické rámce, které formují lidské vnímání. Jeho práce se zaměřuje na materialitu, analyzuje západní historii, teologii, politickou filozofii a každodenní život s cílem prozkoumat takové ideologické struktury, které dnes utvářejí design. Baiettova práce sahá od objektového designu a materiálového výzkumu až po sochy a instalace.