Emmanuelle Moureaux:
28 kilometrů maskovací pásky

​Pro světoznámého japonského výrobce maskovací pásky „mt“ vytvořila Emmanuella Moureaux velkolepou instalaci. Pásky o šířce 15 mm vyrobené z tradičního japonského papíru washi ve stovce různých odstínů poskládala do pravidelných vertikálních a diagonálních linií tak, aby celek tvořil rytmický a barevně gradující prostorový objekt. Barvy se překrývají, prolínají a mění v závislosti na úhlu pohledu.

Emmanuelle Moureaux

Původem francouzská architekta, výtvarnice a designérka, od roku 1996 žijící v Tokiu, kde v roce 2003 založila „emmanuelle moureaux architecture + design“.

Její inspirací jsou vrstvy a barvy Tokia, jeho komplexnost, hustota. Vytvořila koncept „shikiri“, což doslova znamená „rozdělení prostoru barvami“. Barvy používá jako trojrozměrné prvky – jako vrstvy k vytváření prostorů, nikoli jako finální design povrchů. Zachází s barvami jako s prostředkem ke komponování prostoru s cílem vyvolat emoce.

Mezi její reprezentativní práce patří například architektonický návrh pro Sugamo Shinkin Bank, umělecká instalační série „100 barev“, nebo prostorový design pro ABC Cooking Studio.

V roce 2017 vytvořila velkou instalaci „Forest of Numbers“ v Národním uměleckém centru v Tokiu. Od roku 2011, z pověření radnice města New Taipei na Tchaj-wanu, se zabývá uměleckým návrhem hromadné rychlé dopravy „Circular Line“.

Je členkou Tokijské společnosti architektů, Japonského architektonického institutu a Institutu japonských architektů.