Fakta o NFT (1/2):
Nové umělecké hnutí
nebo jen módní výstřelek?

Je NFT umělecké hnutí? Médium? Žánr? Ano i ne. Digitální umění, umění nových médií, software a blockchain umění, to vše představuje žánry, které využívají výhod různých specifických digitálních prostředí.

Beeple: Everydays – The First 5000 Days, prodáno v březnu 2021 jako NFT za 1,5 mld. Kč

Dílo vytvořené prostřednictvím jakéhokoli digitálního média, nebo i dokonce tradičního média, se může stát NFT. V případy, kdy umělec použije blockchain a chytré smlouvy k vytvoření samotného (originálního) uměleckého díla, lze NFT označit jako médium. A to proto, že se rozevřené nůžky mezi chytrou smlouvou a uměleckým dílem sevřou, a jsou tak jedno a totéž.

Bez ohledu na vášně budící otázky ohledně technologie versus hodnota digitální umění, přínos, morální hledisko atd., je jasné, že trh NFT pozvedl určité druhy estetiky a procesů vytváření digitálního uměleckého obsahu. Právě umělecké hodnoty se v komunitě NFT za poslední rok významně posunuly, protože sběratelé, především mimo umělecký svět a mimo jeho odbornou veřejnost, rozvíjejí svůj vkus a chuť investovat v souladu měnícím se trhem. Sběratelé si nebudují soukromé sbírky jen pro vlastní potěšení. Většina sběratelů je spíše analogická k obchodníkům s akciemi, kteří sázejí na zvýšení hodnoty.

I přes to, že jsme NFT popisovali optikou umění, je třeba zdůraznit, že většina tvořeného obsahu je kategorizována jako „hry a sběratelské předměty“. Existuje však také nemalé množství NFT, kde je hranice mezi sběratelskými předměty a uměleckými díly velmi tenká, možná nerozeznatelná – stejně jako tomu je v současném tradičním reálném uměleckém světě. A to aukční domy, sběratelé a odborné umělecké instituce vědí.

Rok 2021 ponechal jen málo prostoru pro širší debatu, protože se tento zmatený a (ještě stále) mladý trh vyvíjel rychlostí blesku. Buďme tedy trpělivý a počkejme na hodnocení s odstupem toho, co jsme loni zažili. Stejně tak bude zajímavé sledovat rok letošní, který bude zcela jistě neméně turbulentní.