Fakta o NFT (2/2):
Negativní jevy NFT?

Zatímco NFT měly pozitivní dopad na mnoho umělců a i jejich tvorbu, zatím není k dispozici dostatek údajů, abychom zjistili, zda jsou NFT přínosem pro většinu nebo jen pro vyvolené. Kritici při hodnocení NFT používají příměr Ponziho schéma, viz níže.

Beeple: Crossroads, prodáno v únoru 2021 prostřednictvím NFT za více než 145 mil. Kč

Ponziho schéma označuje podvodné investiční operace, kde investoři svěřují provozovateli fondu peníze za účelem jejich zúročení, avšak provozovatel tyto peníze dále neinvestuje, a namísto toho pouze vyplácí prostředky jen některým investorům. A to většinou těm, kteří investovali dříve.

Jediná dosud publikovaná komplexní studie o NFT shromáždila obchodované ceny od roku 2017 do dubna 2021. Ze studie vyplývá, že 15 USD byla průměrná prodejní cena 75 procent všech NFT, přičemž pouze 1 procento NFT dosáhlo ceny vyšší než 1 500 USD. Tyto údaje je však třeba brát s rezervou. Studie je silně zkreslena dobou svého vzniku, protože velký rozmach NFT byl dosažen právě v posledním roce.  Na relevantní údaje si tedy musíme počkat, než bude zmapován právě rok 2021.

Velkou výzvou je také zabránění krádeží autorských děl. A to z vícero stran. Umělci, můžeme je nazvat tradiční, kteří NFT nevytváření, často čelí situaci, kdy jsou jejich díla kopírována jinými subjekty do NFT. Když si na tento problém takoví umělci stěžovali na sociálních sítích, nebo i v rámci NFT komunity, bylo jim řečeno, aby oni sami vytvořili NFT svého díla (jen aby zabránili krádeži). Nutit umělce do NFT není jistě řešením situace. Navíc mnoho umělců nemá o NFT zájem z morálních důvodů.

Jedním z důvodů, proč někteří umělci nevytvářejí NFT, je to, že nechtějí profitovat ze znečišťující infrastruktury Etherea. Kryptoměny jako Ethereum spotřebovávají ke svému provozu obrovské množství energie. V současné době jediná transakce na Ethereu podle Forbes spotřebuje tolik elektřiny jako rodinný dům za jeden pracovní týden. I když existují alternativní kryptoměny s mnohem nižší ekologickou stopou, jako je např. Tezos, dosud nebyly takové kryptoměny kladně přijaty širokou veřejností, a mimochodem platforma NFT postavená na kryptoměně Tezos byla nedávno zrušena.

Některé platformy tak kupují uhlíkové kompenzace, aby zmírnily dopad svého byznysu na životní prostředí. Skutečná účinnost uhlíkových kompenzací je však, diplomaticky řečeno, diskutabilní. Většina komunity NFT, ať už vědomě, či nevědomě, přehlédla dopady na životní prostředí. Možná i také proto, že přichází Ethereum 2.0, které bude využívat podstatně méně znečišťující infrastrukturu. Říká se, že dorazí počátkem roku 2022, ačkoli je třeba připomenout, že jeho nasazení je ohlašováno jako „již brzy“ několik let.